Balio erantsi handiko sektoreen eta teknologien aldeko apustua da. Espezializazioak eragileen arteko elkarrekintza sustatzen du, eta ondorioz, errazagoa da erabiltzaileen beharretara moldatzea eta aukerak agerraraztea.

Lehentasunezko sektoretzat jo dira bio-mikro-nano teknologiekin, teknologia garbiekin eta manufaktura aurreratuan dihardutenak, bereziki laborategiko ekipamendua erabiltzen dutenak.

Sektoreok aukeratzean kontuan hartu dira alderdi hauek:

icon-micro

Bio-mikro-nano teknologiak

Etorkizun oparoko teknologiak, balio handiko ezagutza sor dezaketen ikerketa-eremuetara bideratuak.
Badira enpresa arrakastatsuak erreferentzia izan daitezkeenak ekintzaileentzat.
Ingurunea (azpiegiturak, gaitasunak, bizi-kalitatea, pizgarri fiskalak eta beste) erakargarria da kanpoko proiektuak gurera erakartzeko orduan.
icon-plant

Teknologia garbiak

Enpresa asko ari dira teknologia garbien alorrean, bereziki energiaren sektorean, eta horri gehitzen zaio ZTBESko partaideen ezagutza-maila aurreratua.
Hainbat dira, gaur egun Euskadin, teknologia garbietan oinarritutako proiektu berritzaileak bultzatzeko ekimenak eta ugariak teknologia garbiekin lotutako proiektu ekintzaileak.
icon-lab

Manufaktura aurreratua

Tradizio industrialagatik, proiektu berritzaileak daude manufaktura aurreratuen alorrean.
Ezagutza-maila aurreratua, zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren sareak sortua.
Etorkizuneko sektorea izan arren, ez dago gurean horretara zuzendutako haztegi edo inkubagailurik.