Seed Capital Bizkaia Mikrobiomiken kapitalean sartu da partaidetzen % 3an inbertituz