Espezializazioa

Balio erantsi handiko sektoreen eta teknologien aldeko apustua da. Espezializazioak eragileen arteko elkarrekintza sustatzen du, eta ondorioz, errazagoa da erabiltzaileen beharretara moldatzea eta aukerak agerraraztea.

Lehentasunezko sektoretzat jo dira bio-mikro-nano teknologiekin, teknologia garbiekin eta manufaktura aurreratuan dihardutenak, bereziki laborategiko ekipamendua erabiltzen dutenak.

Sektoreok aukeratzean kontuan hartu dira alderdi hauek: